Endüstriyel Casusluk


Karşı Casusluk Bilinci Programı


Endüstrinizin ticari sırları, ürünleri, servisleri, finansmanı, pazarlama stratejisi ve yatırım hedefleri hakkındaki bilgiler, modern ekonomik savaşın bir silahıdır. Rakipler pazar payını korumak için yasal yollardan endüstriniz hakkında bilgi toplayabilir, fakat çoğu zaman bu yeterli değildir.

Endüstriyel casusluk; bir rakip tarafından rekabet avantajı elde etmek için kullanılmak üzere ticari sırların yasa dışı ve etik olmayan şekilde çalınmasını ifade eder. Endüstriyel casusluk ayrıca rüşvet, şantaj ve teknolojik gözetimi de içerir. Genellikle içerideki biri tarafından ya da rakip adına bilgi çalmak ve casusluk yapmak amacıyla iş bulan bir çalışan tarafından uygulanır.

Endüstriyel casusluk, bir şirketin itibarına ciddi şekilde zarar verebilir ve büyüme fırsatlarını engelleyebilir. Yüksek teknoloji, perakende, finans ve kamu sektörleri arasında yaygın olan endüstriyel casusluk, siber güvenlik yatırımlarının eksikliğinden kaynaklanan güvenlik açıkları nedeni ile günümüzde daha da kolay hale geldi.

Venatron Endüstriyel Casusluk - Karşı Casusluk Bilinci Programı, endüstrinizin güvenliğini tehdit eden rakipleri tespit etmek, tanımlamak ve caydırmak için uygulamalı, taktiksel, kapsamlı bir strateji çalışmasıdır.


Bir konu hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?