Venatron

Kurumsal Güvenlik Servisleri


“Tehlike bir tık ötede. Farkında mısınız? Güvende kalın.“ Sloganı ile 2011 yılında Siber Güvenlik sektöründe yerini alan Venatron, multidisipliner ve interdisipliner birimlerin siber güvenlik operasyonlarını yönetmek ve saha desteği sağlamak adına Venatron katılımcılarına eğitim, danışmanlık ve saha hizmeti sunmaktadır.
Siber Güvenlik Operasyonları, Endüstriyel Casusluk Bilinci, Operasyon Güvenliği, C5ISR Çözümleri, Siber-Fiziksel Sistemler ve Siber Uluslararası İlişkiler konu başlıkları üzerine odaklanan Venatron, siber uzayın beraberinde getirdiği siber-fiziksel risk ve tehdit faktörleri üzerine çalışmalarına devam ederek, disiplinler arası güvenlik standartlarının gelişimine katkıda bulunmak ve Venatron katılımcılarına üst düzey kurumsal güvenlik servisleri sağlamak amacı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

En zorlu saha şartlarında dahi pes etmeden, motivasyonu yüksek ve kaliteli bir hizmet sunmak adına sürekli eğitim, araştırma ve uygulama politikasını benimseyen Venatron, bulunduğu konum gereği savunmanın diğer dallarına ait disiplinlerin de sertifikasyon süreçlerini tamamlayarak, disiplinler arası çalışmalara kesinti olmadan dâhil olabilmekte ve hızlı aksiyon alabilmektedir.

Ayrıca Venatron; savunma endüstrisindeki konumu gereği kamuya olan sosyal sorumluluklarının da farkındadır. Bu nedenle sektörden elde ettiği deneyimi birçok üniversite, sivil toplum kuruluşu ve topluluklar nezdinde kamu güvenliğine destek vermek amacı ile eğitimler, çalıştaylar ve konferanslar aracılığı ile paylaşmakta ve farkındalık oluşturmaktadır.

Farkında

Risk farkındalığı oluşturuyoruz ve insanların tehditleri, güvenlik açıklarını nasıl azaltacağını anlamalarına yardımcı oluyoruz.

Operasyonel

Müşterilerimizin kesintisiz çalışma ortamları için siber ve iletişim risklerini en aza indirmek üzere operasyonlarını yönetiyoruz.

Güncel

Hükümet ve özel sektörün kritik ağlarına yönelik yapılan güncel siber saldırı eğilimlerini takip ediyor, önleyici tedbirler alıyoruz.

Daima Hazır

İş ortaklarımız ve müşterilerimiz yardıma ihtiyaç duyduklarında sahaya inmek için daima, tam teçhizat hazırız.