Venatron Operasyon Güvenliği Programı


Venatron Operasyon Güvenliği Programı endüstrinizin kritik ve has has bilgilerini ortaya çıkarmak için analiz edip, diğer veriler ile gruplandırıldığında potansiyel bir saldırgan için yararlı olabilecek eylemleri tanımlayan, sömürüyü azaltmak ve ortadan kaldırmak için uygulanan çok katmanlı bir risk değerlendirme sürecidir.

Venatron Operasyon Güvenliği Programının amacı endüstrinin yetenekleri, sınırları, niyetleri ve faaliyetleri hakkında gözlemlenebilir eylemleri kontrol altına almaktır.

Etkili bir operasyon güvenliği süreci bilginin sınıflandırılması, sınıflandırılmış bilginin korunması, ifşası halinde etkisi ve endüstrinin tehdit karşısında duruşunu belirler.

Endüstrinin verisini, alt yapısını ve envanterini korumak için hazırlanan Venatron Operasyon Güvenliği Programı, kritik bilgilerin değerlendirilmesi, tehdit türlerinin belirlenmesi, güvenlik açıklarının analizi, risk değerlendirmesi ve stratejik, taktiksel sürdürülebilir operasyon güvenliği programını içerir.

Bir konu hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?