Bireysel Eğitimler

Genel Katılıma Açık EğitimlerKurumsal Eğitimler

Yapıya Özel, Çözüm Odaklı EğitimlerVenatron Akademi

Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Topluluğu


Venatron Akademi Topluluğuna katılım sağladığınız için teşekkür ederiz. Aramıza hoşgeldiniz!
Sizi topluluğa dahil edemediğimiz için üzgünüz. Sanırım bir şeyler yanlış gitti. Girdileri kontrol ederek tekrar deneyiniz.

Venatron Akademi


Tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve güvenlik standartlarına uymayı hedefleyen Venatron Akademi, 2016 yılında kurum içi “Hayat Boyu Öğrenme” felsefesiyle stratejik, hızlı çözüm kapasitesini arttırmak amacıyla faaliyete alınmıştır. Günümüzde siber-fiziksel kritik sistemlere yapılan saldırıları engellemek, önleyici tedbirler almak ve kurum içi farkındalık oluşturmak, yetkilendirilmiş nitelikli uzmanların yetiştirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Venatron Akademi insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek, gelişen teknoloji ile birlikte gelen siber-fiziksel risk ve tehditlerden korumak adına bilginin üretilmesine yönelik araştırma ve geliştirmeyi kendine ilke edinmiş nitelikli insanlar yetiştirmek; özel, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı sorunlara stratejik çözümlerle katkıda bulunmayı hedefleyen, güvenlik operasyonları eğitim, araştırma ve uygulama topluluğudur.
slide

Neden Venatron Akademi?

Venatron Akademi; kurumunuzun ağlarına ve bilgi teknolojisi sistemlerine yönelik tehditleri araştırmak, denetlemek, savunmak, izlemek, tespit etmek, analiz etmek ve savunmayı güçlendirmek için siber-fiziksel çeşitli araç ve teknikleri kullanmak üzere stratejik, operasyonel, taktiksel Güvenlik Uzmanları yetiştirir.

Güvenlik ve kriz yönetimi profesyonellerinin rolünü destekleyerek, hizmetlerini ve niteliklerini geliştirmesi için saha tecrübesi ile harmanlanmış göreve ve yetkiye yönelik özelleştirilmiş eğitim müfredatı sunar.

slide

Gelecekteki Tehditlerin Farkındayız

Günümüz aşırı rekabetçi ortamında, gün geçtikçe gelişmekte olan siber-fiziksel tehditleri düşünmeden güvenle işinizi yapmanızı sağlıyoruz.

Sahada gelişebilecek tehdit faktörlerini farklı disiplinlerdeki iş ortaklarımız ile analiz ediyor kesintisiz, güvenli bir saha operasyonu için üst yönetim ve ekibini eğiterek uluslararası yüksek standartlarda operasyonel güvenlik bilinci oluşturuyoruz.